Privacy- en cookieverklaring website Bouwcombinatie EMA

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Ook wordt uitgelegd waar en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens

Bouwcombinatie EMA verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de behandeling van een informatieverzoek, feedback of klacht. Uw gegevens worden verzameld wanneer u (bijv. via het webformulier) contact opneemt via de website. In dit formulier worden alleen de hiervoor benodigde gegevens gevraagd, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Voor informatievoorziening middels een nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Hierbij worden uw naam en e-mailadres verzameld.

Grondslag voor gegevensverwerking

Bouwcombinatie EMA maakt gebruik van de volgende grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • De afhandeling van een informatieverzoek, feedback of klacht vindt plaats op basis van uw toestemming. Het is mogelijk dat hieruit voortvloeit dat wij op basis van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang (behartigen van de belangen van Bouwcombinatie EMA in geval van een juridische geschil) uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld door deze op te slaan.
 • Toezending van de nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres vindt plaats op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Bouwcombinatie EMA mag uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Daarbij hanteren we de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief: deze gegevens zullen wij verwijderen wanneer u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Uw gegevens worden in ieder geval verwijderd nadat het project door Bouwcombinatie EMA is afgerond.
 • Behandeling van een informatieverzoek, feedback of klacht: deze gegevens zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel.

Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer:

 • U daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op basis van toestemming delen met derden wanneer dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de afhandeling van uw klacht, feedback of informatieverzoek. In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Bouwcombinatie EMA zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

 • U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u vastleggen en bewaren. U kunt deze opvragen door een e-mail te sturen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht te verzoeken om rectificatie. Ook is het mogelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht uw gegevens te laten wissen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend of zwaarwegend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen.
 • Indien u gebruik wil maken van de hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer, die verzoeken namens de Bouwcombinatie EMA behandelt (privacyofficer@duravermeer.nl). Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen een maand. Ook wijzen wij u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan. Meer informatie m.b.t. bovenstaande rechten en het indienen van een klacht kunt u terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze website maakt gebruik van functionele cookies bedoeld om de website goed te laten werken. Wij maken b.v. geen gebruik van cookies t.b.v. marketingdoeleinden.

Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Bouwcombinatie EMA, Spaarneweg 31, 2142 EN Cruquius, KVK 71260927.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze privacyverklaring vragen? Neem gerust contact op via bovengenoemde contactgegevens.