Herinnering 24-uurs productie EMA

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van de bouw van EMA.

Hierbij herinneren wij u eraan dat we binnenkort gaan starten met de 24-uurs productie. Van 13 augustus 2018 tot en met eind september 2018 zullen wij dagelijks gebruik maken van de ontheffing om 24 uur per dag te werken. Na deze periode zullen wij u wederom een update geven met betrekking tot de ontwikkelingen van de bouw.

Vanaf heden tot en met 13 augustus 2018 zijn wij bezig met het opbouwen van de glijbekisting, welke nodig is om de betonnen kern (een constructieve liftschacht) in hoog tempo te realiseren. Middels deze methode kunnen we meerdere verdiepingen per week realiseren.

Vanaf 13 augustus 2018 zijn we overdag bezig met onze reguliere werkzaamheden zoals de aanleg van de fundering. ’s Nachts werken wij alleen aan de glijbekisting zelf. Dit is een continu bouwproces, waarbij de bekisting na het storten van het beton langzaam omhooggetrokken wordt en waarbij de net gestorte beton niet hard mag worden. Verder vinden er ook betonwerkzaamheden plaats met behulp van een trilnaald, waarmee met vibraties de pas gestorte beton van binnenuit wordt verdicht. Buiten de bouwplaats om zal hier niet veel van te merken zijn. Zowel overdag als ’s nachts blijven we binnen de toegestane geluidsnormen.

Gedurende bovenstaande periode staat de bouwverlichting continu aan en worden materialen, zoals wapeningstaal en beton, aangevoerd via de Spoorslag, de bouwweg die parellel aan de A10 ligt. De vrachtwagens zullen op de bouwplaats gebruik maken van een achteruitrij alarm (hetgeen piepgeluiden oplevert).

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zullen wij zo spoedig mogelijk met de omgeving communiceren.

De Omgevingsdienst heeft de bouwcombinatie ontheffing verleend omdat EMA een maatschappelijk belang heeft bij een nieuwe huisvesting.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:

*   Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.

*   Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de uitvoerder in de keet op de bouwlocatie of mailen naar info@bcema.nl<mailto:info@bcema.nl>.

*   Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.

*   Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl<mailto:contact@zuidas.nl>

*   Heeft u vragen over de verleende ontheffing? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst, 088-5670200.