Bedankt voor uw begrip!

Op 15 november 2019 is het project Nieuwbouw huisvesting EMA opgeleverd en overgedragen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij willen u hartelijk danken voor uw begrip tijdens onze werkzaamheden en hopen dat wij de overlast tot een minimum hebben kunnen beperken.

 

Wij zijn erg benieuwd hoe u de bouwperiode heeft ervaren en hopen dat u deze ervaringen met ons wil delen. Op deze manier proberen wij onze communicatie rondom de bouwperiode te verbeteren zodat wij ook op een volgend project een goede (tijdelijke) buur kunnen zijn.

 

Wij willen u dan ook vragen dit evaluatieformulier in te vullen en te mailen naar info@bcema.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de portier in de bouwkeet. U kunt de formulieren inleveren tot 20 december 2019.

 

 

Thank you for your understanding!

 

On November 15th, 2019 the project New housing EMA has been delivered and handed over to the Ministry of Health, Welfare and Sport. We would like to thank you for your understanding during our construction activities and we hope that we have minimized the nuisance for you.

 

We are very curious how you experienced the construction phase and we hope that you would share your experience with us. Based on your feedback we can improve our communication during our next project. In this way we can improve the contact with the communities that surround our projects.

 

We would like to ask your to fill in this evaluation form and send to info@bcema.nl. You can also bring the evaluation form at the porter in the site office. You can hand in the evaluation form till December 20th, 2019.