BREEAM

Ambitie

Voor dit gebouw wordt een BREEAM rating van Excellent nagestreefd. Om het oplevercertificaat op dit niveau te behalen dient de BREEAM-score minimaal 70% te zijn. In januari 2019 is het ‘Excellent’ ontwerpcertificaat behaald.

Naast de BREEAM ambitie wordt er gestreefd naar een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Dit houdt in dat 50% van de energiebehoefte duurzaam opgewekt dient te worden. Om dit te realiseren worden er onder andere PV-panelen toegepast.

Kenmerken gebouw

 • Bruto Vloeroppervlakte gebouw: ca. 38.000m2
  • kantoor: ca. 26.000m2
  • bijeenkomst: ca. 12.000m2
  • waarvan:
  • verkeersruimte: ca. 7.100m2
  • opslagruimte: ca. 150m2
 • Perceel oppervlakte: 4899m2
 • Verwacht energiegebruik: ca. 51,6 kWh/m2 BVO (exclusief PV), waarvan 25,4 kWh voor elektriciteit en 26,3 kWh voor warmte- en koude levering
 • Verwacht verbruik van:
  • fossiele brandstoffen: ca. 75,3 kWh/m2 BVO, primaire energie (exclusief PV)
  • duurzame energiebronnen (opbrengst PV): ca. 11,8 kWh/m2 BVO elektrisch (inclusief PV extern geplaatst) = ca. 30,3 kWh/m2 primair
  • water: ca. 7 m3 / p.p. / jaar
 • Verwacht % watergebruik via hemelwater( grijs water): 0%, niet in ontwerp opgenomen

Duurzame maatregelen

 • Voordat de werknemers het EMA-gebouw in Zuidas kunnen betrekken, worden ze tijdelijk gehuisvest in het Sparkgebouw bij Amsterdam Sloterdijk. Het meubilair wat nodig is voor de nieuwbouw, zal eerst gebruikt worden in het Sparkgebouw. Dit is een van de duurzame maatregelen voor de inrichting.
 • Maatregelen om de diversiteit in Flora en Fauna in de omgeving te ondersteunen zijn geïntegreerd in het ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn een insectenhotel geïntegreerd in de daktuin en nestkasten voor vogels en vleermuiskasten geïntegreerd in de gevel.
 • Regenwater wordt gebufferd onder het gebouw. Dit opgeslagen water zal gebruikt worden om de daktuin te bevochtigen.
 • In de nabije omgeving van het EMA-gebouw zijn OV voorzieningen (trein- en metrostations, bushaltes) aanwezig welke op loopafstand zijn te bereiken. Omdat er daarnaast voldoende parkeergelegenheden in de buurt zijn (parkeergarage RAI, Q-park Ravel en Q-park Eurocenter), wordt er voor het EMA-gebouw geen eigen parkeergarage gerealiseerd.
 • Om te stimuleren dat toekomstige gebruikers met de fiets naar het werk gaan, is in het ontwerp een grote fietsenstalling met voldoende capaciteit opgenomen. Daarnaast zijn er kleedruimtes, douches en droogruimtes aanwezig.

Proces

Om een BREEAM certificering te behalen is er een BREEAM coördinator aangesteld. Deze BREEAM coördinator is degene die de eis BREEAM excellent heeft vertaald naar een credit lijst.  De wens van de opdrachtgever om nadruk te leggen op de voor hun belangrijke risico categorieën is hierin meegenomen.

De creditlijst is vervolgens gecommuniceerd met het ontwerpteam, zodat de creditlijst met eisen daadwerkelijk verwerkt wordt in het ontwerp van het gebouw.

Voor het ontwerpcertificaat worden tekeningen en ontwerpnotities voorgelegd aan de assessor. Na het beoordelen van de stukken legt de assessor deze voor aan DGBC. DGBC bepaalt vervolgens de definitieve score voor het ontwerpcertificaat.

BREEAM-NL credits

In de aanbestedingsfase is een analyse uitgevoerd naar de haalbaarheid van de BREEAM-NL credits.  Vanuit deze analyse is er een lijst opgesteld met de credits die daadwerkelijk geambieerd worden om zo het BREEAM Excellent certificaat te behalen. De opdrachtgever heeft hierbij de nadruk gelegd op de gezondheid en transport credits.

Kosten en Baten

Voor een groot aantal credits brengt de investering ook baten met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn energie reductie, veiligheid en comfort. Bij de keuze van credits is de afweging tussen kosten en baten gemaakt.

Tips voor een volgend project

Vóór het aanbestedingstraject is door de architect van de opdrachtgever een voorontwerp van het gebouw gemaakt. Ondanks dat toen al bekend was dat er gestreefd werd naar de ambitie BREEAM Excellent, is hier geen rekening mee gehouden in het ontwerp en proces. Om te voorkomen dat credits al in een vroeg stadium verloren gaan, dient de BREEAM ambitie daarom vanaf het begin van het ontwerp en het proces meegenomen te worden.