Nieuwbouw huisvesting EMA

Doordat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten zich terug te trekken uit de Europese Unie, verlaat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) Londen. In november 2017 is in de marge van de vergadering van de Raad van de Europese Unie de beslissing genomen dat het EMA in 2019 naar Amsterdam zal verhuizen.

Wat is EMA?

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is een agentschap van de Europese Unie (EU). Het EMA is opgericht in 1995. Het agentschap is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook bewaakt het EMA de kwaliteit van geneesmiddelen binnen de Europese Unie.

Contract

Dura Vermeer Bouw & Vastgoed BV heeft in maart 2018 samen met het Rijksvastgoedbedrijf het contract ondertekend voor de realisatie van het Design, Build en Maintain project voor de nieuwbouw van de huisvesting voor EMA. Dura Vermeer werkt samen met Heijmans aan dit project onder de naam Bouwcombinatie EMA. De bouwcombinatie is verantwoordelijk voor de bouwkundige realisatie en installatietechnische voorzieningen inclusief een onderhoudsperiode van 20 jaar.

Ontwerp

De nieuwe huisvesting voor EMA wordt gebouwd aan de Domenico Scarlattilaan in Zuidas, nabij station Amsterdam RAI. Bouwcombinatie EMA werkt samen met MVSA Architects, OKRA Landschapsarchitecten, Fokkema & Partners Architecten, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV, DWA, DGMR, SDR Elektrotechniek en Van Dorp Installaties het voorlopige ontwerp van Fokke van Dijk (architect bij RVB) verder uit.

Planning

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuist per 30 maart 2019 van Londen naar Amsterdam. Totdat het permanente gebouw aan de Zuidas klaar is (november 2019), wordt het EMA gehuisvest in het Sparkgebouw in Sloterdijk.

Bouwactiviteiten

Zonder overlast kunnen wij niet bouwen. De betrokken partijen streven er naar de overlast en hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Als bouwcombinatie informeren wij u over onze werkzaamheden. De aandacht gaat uit naar de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.

Zie onderstaande links voor meer informatie over het project en de verhuizing van EMA:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/projecten-in-uitvoering/amsterdam-ema
https://www.relocatema.nl/